System Monitorowania Alarmów NEMROD
Nadajnik NR2-k3CA
Nadajnik NR2-multi
Nadajnik NR2-DSC
NR2-tel
System Monitorowania Alarmów CENTURION
System Monitorowania Alarmów LEGION
Radiopowiadomienie GSM
System NOKTONET
System Monitorowania Alarmów NOKTON-ISDN
ELEMENTY WSPÓLNE SYSTEMÓW
Nowe rozwiązania w torze GSM NOKTON
Tor telefoniczny
System SR3
 
Nadajnik NR2-k3CA
Ogólna charakterystyka nadajnika.
Nadajnik ten jest nową konstrukcją dającą użytkownikowi możliwość wyboru trybu pracy. W obiektach gdzie istnieją już instalacje alarmowe lub w obiektach o dużej ilości stref stosowany może być tryb normalnego nadajnika NR4k-3. Tryb ten wymaga podania odpowiednich sygnałów z zainstalowanej centralki alarmowej. W przypadku małych obiektów znacznie tańszym rozwiązaniem jest zastosowanie tego nadajnika w trybie nadajnika z centralką. Po przełączeniu w ten tryb oraz podłączeniu dodatkowego zewnętrznego modułu nadajnik spełnia funkcję prostej centralki alarmowej.

Nadajnik w trybie centralki umożliwia podłączenie następujących sygnałów:
· uzbrojenie/rozbrojenie
· strefa 1 ( opóźniona )
· strefa 2 ( sabotaż, całodobowa )
· strefa 3
· strefa 4
· strefa 5
· napad (całodobowy, bez włączania sygnalizatora – sygnał tylko do stacji monitorującej)
· pożar

Dodatkowo wysyłane są informacje o braku sieci oraz o niskim napięciu akumulatora.

Parametry centralki ustawiane przez użytkownika w trakcie programowania przy użyciu Uniwersalnego Programatora Nadajników:
. czas pomiędzy kolejnymi impulsami kontrolnymi zakres 25s – 6375s
· włączenie retransmisji
· czas na wyjście ( dla strefy opóźnionej ) zakres 0s – 240s
· czas na wejście ( dla strefy opóźnionej ) zakres 0s – 240s
· czas działania sygnalizatora zakres 30s – 240s
· tryb centralki 1zdarzeniowy lub strefowy
· typ wejść NO lub NC
Pliki do pobrania
Uaktualniona instrukcja montażu nadajnika NR2-DSC
Instrukcja i oprogramowanie uniwersalnego programatora nadajników
Instrukcja NR2-k3 v6 (skany)
Uaktualniona instrukcja montażu nadajnika typu NR2-multi
Deklaracja zgodnosci nadajnika typu NR2
Uaktualniona instrukcja montażu nadajnika NR2-k3CA
www.replikizegarkow.com.pl
  strona główna | o firmie | pomoc | cennik | aktualności | mapa strony | kontakt